Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 2020-2040 is vastgesteld!

De Dorpsontwikkelingsvisie  van Zuidoostbeemster 2020-2040 is vastgesteld! Vanaf zomer 2019 hebben de inwoners en andere belanghebbende meegedacht over Dorpsontwikkelingsvisie. Deze visie wordt vanaf nu als kader gebruikt om toekomstige plannen voor het dorp aan te toetsen.

Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 2020

De gemeente zet in op de verdere ontwikkeling van Zuidoostbeemster, maar met behoud van het dorpse karakter én de kernkwaliteiten van de werelderfgoederen. De gemeente gaat voor nieuwbouw van woningen in het gebied Zuidoostbeemster ll. De groei in het aantal huishoudens en inwoners van het dorp vergroot de vraag naar voorzieningen. Er wordt daarom een nieuwe basisschool, gezondheidscentrum en een buurtsupermarkt in het dorp gebouwd. Ook worden diverse maatregelen om de verkeerssituatie te verbeteren onderzocht. . Buro Borgland begeleidt namens de gemeente Beemster het projectmanagement van de gehele gebiedsontwikkeling. Nieuwsgierig geworden naar dit project? Klik hier voor meer informatie.