Stedenbouw & Planologie

Buro Borgland vertaalt een eerste idee naar een concreet ontwerp, haalbaar en maakbaar. Het creëren van een masterplan, gebieds- of omgevingsvisie, indienen van een principeverzoek, uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, maken van een schetsplan, massastudie, inrichtingstekening, verkavelingsplan of beeldkwaliteitsplan, opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, opstellen van een wijzigings- en/of bestemmingsplan, begeleiden van een bestemmingsplanprocedure, begeleiden van een aanvraag omgevingsvergunning en ga zo maar door. Wij begeleiden u bij de realisatie van uw plan. Samen met u kijken we naar de te volgen weg en nemen we u mee aan de hand om zo een efficiënt mogelijk van eerste idee tot realisatie komen. Buro Borgland is uw gesprekspartner richting overheid of andere belanghebbenden.

Advies nodig?

Heb je advies nodig of wil je alleen extra informatie? Neem dan contact met ons op!

Contact