Gebiedsontwikkeling Middenbeemster

In Middenbeemster zijn meerdere ruimtelijke vraagstukken met een onderlinge samenhang als het gaat om functies en voorzieningen in het dorp. Zo heeft de basisschool dringend behoefte aan uitbreiding, is er een nieuwbouwwijk met ca. 600 woningen in aanbouw, moet het gemeentehuis getransformeerd of herontwikkeld worden, wil men een toeristisch bezoekerscentrum oprichten, is er de wens om een gezondheidscentrum te vestigen en dient de verkeerssituatie drastisch aangepakt te worden. Dit allen met respect voor de cultuurhistorische waarden van werelderfgoed “droogmakerij De Beemster” waarbinnen de gehele Beemsterpolder valt.

Elke ruimtelijke ontwikkeling binnen het dorp heeft effect op andere locaties en op het functioneren van het dorp als geheel. De gemeenteraad van Beemster heeft daarom besloten een Gebiedsontwikkelingsplan voor Middenbeemster te maken. De eerste stap is om samen met inwoners en belanghebbenden een Dorpsontwikkelingsvisie te maken.

Buro Borgland verzorgt namens de gemeente Beemster de projectleiding over de gehele gebiedsontwikkeling. In samenwerking met de gemeente en een stedenbouwkundig bureau wordt op een integrale wijze alle expertises binnen het ontwikkeltraject samen gebracht om tot een optimaal en gedragen gebiedsontwikkeling te komen.