Van het eerste idee tot de eerste steen

Plan- en gebiedsontwikkeling

Buro Borgland ondersteunt in het opstellen van duurzame en haalbare plan- en gebiedsontwikkelingen. Wij sturen met onze no-nonsense manier op resultaat bij ontwikkelingen met een gezamenlijke deelname van overheid, ondernemers, bewoners en overige belanghebbenden. 

Stedenbouw & Planologie

Buro Borgland vertaalt een eerste idee naar een concreet ontwerp, haalbaar en maakbaar. Het creëren van een masterplan, gebieds- of omgevingsvisie, indienen van een principeverzoek, uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, maken van een schetsplan etc. wij begeleiden u bij de realisatie van uw plan. 

Civiele Techniek

Wij richten ons op alles wat zich in de openbare buitenruimte bevindt, zowel ondergronds als bovengronds. Van idee tot compleet ontwerp, Buro Borgland begeleidt u ook op civieltechnisch gebied.

Omgevingsmanagement

Door middel van omgevingsmanagement worden belangen en wensen in beeld gebracht. Buro Borgland, luistert, analyseert en adviseert voor-, tijdens- en na uitvoering van projecten om draagvlak te behouden en te creëren. Wij streven naar een situatie waarbij iedereen in zijn belangen wordt gerespecteerd bij de gekozen oplossing.

Ons werkgebied: de openbare buitenruimte

Buro Borgland is in Noord-Nederland actief, wij richten ons op plan- en gebiedsontwikkeling, stedenbouw & planologie, civiele techniek en omgevingsmanagement. Dit doen wij door onze no-nonsense cultuur toe te passen en door te “doen wat we zeggen”. Buro Borgland staat voor u klaar.

Samenwerking DAGnl

De multidisciplinaire samenwerking binnen DAGnl stelt ons in staat een grote verscheidenheid aan projecten van verschillende omvang en complexiteit efficiënt uit te voeren.

Lees verder